Verksamheten

Välkommen till det lilla lokala hemtjänstföretaget. Din trygghet – vårt ansvar!

Vi utför omsorgs- och serviceinsatser hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Som kund hos oss ska du känna dig trygg, delaktig och få ett personligt bemötande.

VÄRDERINGAR

Våra värderingar är vår grund som vi står på och som fungerar som riktlinjer för allt vi gör. De vägleder oss i vårt dagliga arbete och i möten med andra oavsett om det är kunder, kollegor eller medmänniskor.

Trygghet:
Vi är pålitliga och håller det vi lovar. Vi får människor att känna trygghet och säkerhet. Vi gör rätt saker i rätt tid. Vi försöker alltid förstå varje individs behov och önskemål.

Ansvar:
Vi visar framåtanda och försöker alltid överträffa förväntningar. Vi är noggranna och uppmärksamma på detaljer. Vi känner tillfredsställelse i ett väl utfört arbete. Vi är stolta över det vi gör och över att vara en del av Björkhagens Hemtjänst.

Omtanke:
Vi ger hjälp till självhjälp. Vi bemöter alltid varje person med respekt. Vi lyssnar på individen och anpassar våra handlingar därefter. Vi arbetar som ett team och stödjer varandra.

Vision

Vår vision ”att skapa trygghet” är vårt övergripande syfte. Den vägleder oss i vårt dagliga arbete. Att skapa trygghet är vår viktigaste uppgift i mötet med varje enskild individ. För oss innebär det att du känner dig delaktig och lyssnad på. Att du känner dig bemött med respekt och värme. Att du känner stöd till självhjälp. Att du känner dig trygg och säker. Att du upplever att din livskvalité påverkas positivt.

Värdegrund

Vi utgår från Stockholms stads gemensamma värdegrund som omfattar alla i stadens omsorg oavsett regiform.

Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

För oss står du och dina behov i centrum.

Du och dina behov står alltid i centrum för oss och det är självklart att vi passar avtalade tider och utför den hjälp du fått beviljat.

Hos oss får du ett värdigt och respektfullt bemötande. Allt vi gör genomsyras av empati och lyhördhet för dina behov samt att du ska känna trygghet med den person som hjälper dig.

Du får en kontaktman som i första hand utför hjälpen hos dig. Tillsammans med din kontaktman upprättar du en genomförandeplan där det framgår när och hur din hjälp ska utföras. Eventuella förändringar i ditt hjälpbehov kan åtgärdas omgående då vi har kontinuerlig och god kontakt med biståndshandläggarna.

Hur går det till att söka hemtjänst

Du kan välja oss om du har fått ett beviljat beslut från biståndshandläggare och du bor i Skarpnäck (ej Skarpnäcksfältet)

För att söka hemtjänst är det enklast att du in på Stockholm stads länk:
 Ansök om äldreomsorg – Stockholms stad (aldreomsorg.stockholm)

Kvalitet

Vi arbetar regelbundet med vår kvalitet genom att vi en gång i månaden har ett kvalitetsmöte. Då går vi igenom bla synpunkter och klagomål samt avvikelser som rapporterats in. Vår personal är alltid involverade in detta arbete för att utveckla och förbättra verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Ibland blir det fel och då uppskattar vi att få veta det. Oftast kan vi lösa det snabbt men ibland behöver vi tid för att reda ut vad som har hänt. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter, klagomål eller feedback som vi får till oss. Det är värdefullt för oss då vi får en möjlighet till att förbättra oss och vår verksamhet. Din åsikt är betydelsefull!
hands, old, old age-2906458.jpg
old, couple, people-450742.jpg

Kontakta oss redan idag

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-410 754 50 mellan kl 7:30-16:30 vardagar. Övrig tid går det bra lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort som möjligt.
Scroll to Top